Kabe

Mescidi Haram Kabe

Kabe

Usulu’d Din Kavramı..

Usulu’d Din Kavramı.. Usulu’d Din[1]Kavramı Usulu’d din terimi, tefrika ve bidatlerin yaygınlaşmasından sonra mücmel bir kelime olarak hak ve batıl anlamlarda kullanılmıştır. Usulu’d Din’in Şeri…

Kabe

Mescidi Haram ( Kabe )

‘Mescid-i Haram’, Kâbe’yi çevreleyen mescide verilen isimdir. Buna ‘Harem-i Şerif’ de denir. Kur’an-ı Kerim’de ‘Mescid-i Haram’ ifadesi yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’deki Mescid-i Haram ifadesiyle Kâbe’nin…

Kabe

Kabe Tarihi

KABE’NİN TARİHİ Hz. İbrahim ve Kabe Hz. İbrahim’in zamanında, Mezopotamya Ovasında yaşayan kavimler taştan ve ağaçtan heykelcikler yapıyor ve bunlara tapıyorlardı. Hz. İbrahim, kavminin taptığı bu sahte…