Ekim 2017

Kabe

Usulu’d Din Kavramı..

Usulu’d Din Kavramı.. Usulu’d Din[1]Kavramı Usulu’d din terimi, tefrika ve bidatlerin yaygınlaşmasından sonra mücmel bir kelime olarak hak ve batıl anlamlarda kullanılmıştır. Usulu’d Din’in Şeri…