Temmuz 2015

Kabe

Kabe Tarihi

KABE’NİN TARİHİ Hz. İbrahim ve Kabe Hz. İbrahim’in zamanında, Mezopotamya Ovasında yaşayan kavimler taştan ve ağaçtan heykelcikler yapıyor ve bunlara tapıyorlardı. Hz. İbrahim, kavminin taptığı bu sahte…